About

I’m Juju and this is my personal website to show my animations, mostly for laughs and practice stuffs. Connect me by socials. 🙂

เซล่าลู Saloru.com คือเวปส่วนตัวของผม จูจู มีไว้เพื่อแสดงผลงานกราฟฟิคและอนิเมชั่นที่ผมทำเอง ปกติจะลงวิดีโอไว้ที่ youtube ตอนนี้มีทำเวปซีรี่ย์ชื่อ BGBD โดยมีทีมงานน้องๆน่ารักคอยช่วยร่วมทำ (ขอบใจมากจ้า)

นอกจากเวปนี้ผมก็ยังมีช่องมีเดียอื่นๆอีก หากต้องการรู้ว่าช่องไหนที่ผมใช้อย่างเป็นทางการ (official)สามารถตรวจดูได้จากข้อมูลข้างล่างจ้า

ช่องทางการ (Official)

Website:saloru.com
Youtube (TH):c/SaloruStudio
Youtube (EN):SaloruShorts
Facebook:Saloru facebook page
Instagram:@saloru_ig
Twitter:Saloru_Studio

ชื่อสมาชิกที่ใช้ในการโปรโมท

dek-d.com:@saloru
postjung.com:saloru