ฮัลโหล 2563/2020 – รวมเวป budguni.com เข้ากับ saloru.com

ต่อไปจะปิดเวป budguni.com ตอนนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาของเวปมหาลัย budguni.com มาเข้ากับเวป saloru.com นี้ เพื่อสะดวกในการดูแลครับ

-จูจ