รู้หรือไม่


#3 – BGBD เป็นโปรแกรมพิเศษของมหาลัยเพื่อสงเสริมความสัมพันธ์ให้กับน้องๆปี1 ย่อมาจาก บั้ดจี้บั้ดดี้ BudGieBuDdies

#2 – บั้ดจริก้าคือชื่ออังกฤษอย่างเป็นทางการของนกหงส์หยก

#1 – สถานที่และภาษาใน BGBD ไม่ใช่ไทย แค่ได้รับกระแสไทยแลนด์ฟีเวอร์จนมีสังคมและภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยม้ากมาก